Arvot

 

Inhimillisyys
Työ on tärkeä osa elämäämme. Välitämme toistemme hyvinvoinnista.
Olemme mukana edistämässä ihmisten välistä kunnioitusta, yhteisymmärrystä ja oikeudenmukaisuutta.
Kannamme oman vastuumme kestävästä kehityksestä. Inhimillisyys mahdollistaa luottamuksen.

Luottamuspääoma
Tärkein pääomamme on luottamus. Siihen perustuu koko liiketoimintamme.
Luottamus syntyy rehellisyydestä ja vuoropuhelusta. Se ansaitaan joka päivä uudelleen. Luottamus mahdollistaa kehittymisen.

Jatkuva kehittyminen
Menestyäksemme meidän on ennakoitava ympärillämme tapahtuvat muutokset, hyödynnettävä ne ja sopeuduttava niihin.
Yrityksinä ja yksilöinä emme koskaan ole valmiita. Tuemme ja kannustamme toisiamme kehittymään. Kehittyminen mahdollistaa tuloksellisuuden.

Tuloksellisuus
Taloudellinen kannattavuus on yrityksen elinehto. Työmme tavoite on tuottaa taloudellista hyvinvointia yritykselle, yhteiskunnalle, työntekijöille ja omistajille. Pidämme huolta yrityksistämme, koska haluamme siirtää ne tuleville sukupolville.

 

Periaatteet

 

EM Groupin liiketoiminnan eettiset periaatteet perustuvat omiin arvoihimme. Noudatamme kunkin toimintamaan lakeja, säännöksiä ja hyväksyttyjä toimintatapoja. Lisäksi noudatamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, Lapsen oikeuksien julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön periaatteita.

Tasavertaisuus
Arvostamme ja pidämme kaikkia ihmisiä tasavertaisina. Toimimme vastuullisesti ja noudatamme korkeaa moraalia.

Rehellisyys
Haluamme toimia rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Edellytämme lakien ja määräyksen noudattamista myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Palvelemme asiakkaitamme ja kumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuus työssä
Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työpaikan. Kannamme yhdessä työntekijöidemme kanssa vastuuta hyvinvoinnista työssä.

Ympäristö
Haluamme edistää kestävää kehitystä ja tuotantoa kaikkialla maailmassa. Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme.