EM Group -konserni jakautui kolmeen osaan 1.1.2017

Vanha EM Group Oy (0854884-7) jakautui kolmeen itsenäiseen yhtiöön ja lakkasi olemasta tammikuun 1. päivä 2017. Uudet yhtiöt ovat EM Group Oy, Ensto Invest Oy ja Tianta Oy.

Kokonaisjakautuminen toteutettiin 26. elokuuta 2016 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti perustamalla edellä mainitut kolme uutta vastaanottavaa osakeyhtiötä. Kaikki jakautuvan yhtiön varat, velat, vastuut ja oikeudet siirtyivät selvitysmenettelyttä jakautumisessa syntyville uusille EM Group Oy:lle, Ensto Invest Oy:lle ja Tianta Oy:lle uusien yhtiöiden osakkeita vastaan.

EM Group Oy:n jakautumisen tarkoituksena oli yhtiöittää Ensto-konsernin, Teleste Oyj:n ja EM Group Oy:n muiden omaisuuserien omistus ja omistuksiin liittyvä liiketoiminta erillisiin yhtiöihin. Jakautuminen oli osa laajempaa yritysjärjestelyä, jonka lopullisena tarkoituksena oli toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Uuden EM Group Oy –konsernin liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat emoyhtiö EM Group Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Efla Oy, Enervent Oy, Exvent AS, XO Boats Oy sekä kiinteistöt ja arvopaperit. Ensto Invest Oy toimii Ensto-konsernin emoyhtiönä. Tianta Oy hallinnoi Teleste Oyj:n osakkeita.

 

Yritysten yhteystiedot ovat seuraavat:

EM Group Oy
Y-tunnus: 2778547-7
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki
Puhelin: 040 539 0404

Ensto Invest Oy
Y-tunnus: 2778546-9
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Ensio Miettisen katu 2, PL 77, 06101 Porvoo
Puhelin: 020 476 21

Tianta Oy
Y-tunnus: 2778548-5
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: PL 70, 07901 Loviisa