20120119 top image a
Vi deltar i stödet för etableringen av en professur som inriktas på Rysslands energipolitik. Professorstjänsten är tänkt att inrättas inom statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Utgångspunkten för den blivande professuren är en synvinkel som baseras på regionala verkningar och den regionala utvecklingen i företagsverksamhetens intresse. Syftet med professuren är att stimulera och stärka forskningen som gäller den ryska energipolitiken, särskilt med beaktande av behoven i Borgå och Östra Nyland samt inom näringssektorn.

www.helsinki.fi/aleksanteri/

Vi har även deltagit i stödandet av stiftelsen för Aalto-universitetet som utvecklar finländskt kunnande.

Miljöskydd är viktigt för oss, och därför har vi medverkat i projektet Ett rent Östersjön redan i flera års tid.

Pojkarnas telefon, som grundades 2007 och upprätthålls av Befolkningsförbundet, har vi understött från första början. Vi anser att ungdomarnas välbefinnande är av särskilt stor betydelse.