Tiedotamme

EM Group -konserni jakautuu kolmeen osaan 1.1.2017

Nykyinen EM Group Oy (0854884-7) jakautuu kolmeen itsenäiseen yhtiöön ja lakkaa olemasta tammikuun 1. päivä 2017. Uudet yhtiöt ovat EM Group Oy, Ensto Invest Oy ja Tianta Oy.

Kokonaisjakautuminen toteutetaan 26. elokuuta 2016 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti perustamalla edellä mainitut kolme uutta vastaanottavaa osakeyhtiötä. Kaikki jakautuvan yhtiön varat, velat, vastuut ja oikeudet siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa syntyville uusille EM Group Oy:lle, Ensto Invest Oy:lle ja Tianta Oy:lle uusien yhtiöiden osakkeita vastaan.

EM Group Oy:n jakautumisen tarkoituksena on yhtiöittää Ensto-konsernin, Teleste Oyj:n ja EM Group Oy:n muiden omaisuuserien omistus ja omistuksiin liittyvä liiketoiminta erillisiin yhtiöihin. Jakautuminen on osa laajempaa yritysjärjestelyä, jonka lopullisena tarkoituksena on toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Uuden EM Group Oy –konsernin liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat emoyhtiö EM Group Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Efla Oy, Enervent Oy, Exvent AS, XO Boats Oy sekä kiinteistöt ja arvopaperit. Ensto Invest Oy toimii Ensto-konsernin emoyhtiönä. Tianta Oy hallinnoi Teleste Oyj:n osakkeita.

 

Yritysten yhteystiedot 1.1.2017 alkaen ovat seuraavat:

EM Group Oy
Y-tunnus: 2778547-7
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki
Puhelin: 020 476 3550

Ensto Invest Oy
Y-tunnus: 2778546-9
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Ensio Miettisen katu 2, PL 77, 06101 Porvoo
Puhelin: 020 476 21

Tianta Oy
Y-tunnus: 2778548-5
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki

Lisätietoja:
EM Group Oy:n toimitusjohtaja Martti Timgren
050 531 9772, martti.timgren@emgroup.fi

Ensto Invest Oy:n ja Ensto Oy:n toimitusjohtaja Ari Virtanen
020 476 2440, ari.virtanen@ensto.com

Tianta Oy:n toimitusjohtaja Stefan Andersson
0400 493 230, stefan.andersson@advolaw.fi